SOFI STAV

Sofistikované řešení staveb
Držitel certifikátu ISO 9001:2001 a 14001:2005
sofistav.cz   >  O nás

Stáhněte si

O nás

současné sídlo stavební firmy sofi stavZačátek působení společnosti SOFI stav, s.r.o. na trhu stavebních prací je datován od poloviny roku 1999.

Přestože se jedná o poměrně mladou firmu, vydobyla si velice rychle dobré postavení mezi konkurencí ve svém regionu.

Tato skutečnost se podařila díky stabilnímu a zkušenému kádru kmenových pracovníků a dále důrazem na kvalitu prováděných prací zaměřenou na maximální spokojenost zákazníků.

Na počátku svého působení se firma zaměřovala na kompletní dodávky staveb prováděných především vlastními pracovníky. Postupem času se činnost firmy vyprofilovala do tří základních specializací: jedná se o provádění zemních prací, suchou výstavbu a v neposlední řadě jde o kompletní dodávky staveb inženýrským způsobem.

Tato specializace přinesla mírný pokles kmenových pracovníků na 18 - 20 osob, v sezóně až 25 osob, přičemž objem výroby se téměř zdvojnásobil na 40 - 45 mil. Kč/rok. Stabilita firmy byla zajištěna především svými stálými zákazníky, pro které jsme realizovali téměř 2/3 prováděných prací.


V průběhu let 2006 - 2007 postupně docházelo k dalšímu přizpůsobování se požadavkům trhu spočívajícím jednak v doplnění činnosti o projektově inženýrské práce a v oblasti realizace pak o práce tesařské a zámečnické. Začátkem roku 2007 se firma přestěhovala do nově vybudovaného zázemí (kanceláře, skladové, manupilační a provozní prostory) v Areálu obchodu a služeb Rudíkov.


Vlastní činnost se vyprofilovala do provozních skupin:

  1. Středisko dopravy a mechanizace včetně servisní a zámečnické dílny
  2. Středisko řemesel suché výstavby a tesařských prací
  3. Středisko inženýrských staveb se silným zaměřením na vodohodpodářské stavby
  4. Středisko pozemních staveb realizující především vlastní investiční akce
  5. Projektové středisko, jenž se zabývá projektovou a inženýrskou přípravou investičních akcí včetně realitní činnosti.


Další předností firmy (kromě již zmiňovaného kolektivu pracovníků) je její kvalitní vybavení od ručního nářadí, přes drobné mechanismy a vozidla až po nejmodernější zemní stavební stroje. Jako další drobná aktivita doplňující činnost firmy je pak nabídka půjčovny nářadí sloužící jak pro vnitřní potřeby firmy tak pro ostatní zákazníky. V souvislosti s výše uvedeným vývojem firmy se opět mírně navýšil počet kmenových pracovníků na 28 - 33 osob s obratem 55 - 60 mil. Kč/ rok.


V roce 2001 firma zahájila zavádění systému řízení jakosti podle normy ISO 9001 a po jeho úspěšném zavedení a recertifikaci získala Certifikát o shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009.


V roce 2007 firma zahájila zavádění systému enviromentálního managementu podle normy ISO 14001 a po jeho úspěšném zavedení a recertifikaci získala Certifikát o shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005.Ing. Jan Kotačka, jednatel společnosti

SOFI stav, s.r.o.
Areál obchodu a služeb Rudíkov

Občanské a zemní stavby, projekce
Držitel certifikátu ISO 9001:2001 a 14001:2005

Navštivte také:
www.autosofi.cz - internetový autobazar
www.vyhlidkarudikov.cz - Na Vyhlídce Rudíkov - byty, domy, pozemky www.slunecna-stran.cz - Ubytování na Vysočině - Rudíkov