Oprava návesního rybníka Věžnička

23.07.2019

Odbahnění, úprava břehů, stavba výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu, rekonstrukce nátoku

Realizace 1. 4. 2019 až 30. 9. 2019

Rozpočet 3 032 tis. Kč bez DPH