SOFI stav, s.r.o.

SOFISTIKOVANÉ ŘEŠENÍ STAVEB

Pár slov úvodem

Začátek působení společnosti SOFI stav, s.r.o. na trhu stavebních prací je datován do poloviny roku 1999. Přestože se jedná o poměrně malou firmu, vydobyla si velice rychle dobré postavení mezi konkurencí ve svém regionu. Tato skutečnost se podařila díky stabilnímu a zkušenému kádru kmenových pracovníků a dále důrazem na kvalitu prováděných prací zaměřenou na maximální spokojenost zákazníků.

Na počátku svého působení se firma zaměřovala na kompletní dodávky staveb prováděných především vlastními pracovníky. Postupem času se činnost firmy vyprofilovala do tří základních specializací: jedná se o provádění zemních prací, suchou výstavbu a v neposlední řadě jde o kompletní dodávky staveb inženýrským způsobem. Tato specializace přinesla mírný pokles kmenových pracovníků, přičemž objem výroby se téměř zdvojnásobil. V průběhu let postupně docházelo k dalšímu přizpůsobování se požadavkům trhu spočívajícím v doplnění činnosti o práce tesařské a zámečnické.Stabilita firmy byla a je zajištěna především svými stálými zákazníky, pro které firma realizuje téměř 2/3 prováděných prací. 

Předností firmy je i její široké vybavení od ručního nářadí, přes drobné mechanismy a vozidla až po nejmodernější zemní stavební stroje.

V současné době firma dodává svým zákazníkům veškeré stavební práce především v oblasti pozemních, vodohospodářských i dopravních staveb.

Naše přednosti

Máme zkušený tým pracovníků

Za vším vidíme člověka

Začínáme od země

Víme, jak stavbu začít a dovést ke zdárnému konci


Poradíme si s řemesly

Na stavbě nás nemůže nic zaskočit


Nebojíme se výšek

Nebojíme se ani nových výzev