Naše služby

tedy co umíme a děláme

Novostavby a rekonstrukce občanských, bytových, průmyslových, zemědělských a sportovních staveb.

REALIZACE>

Výstavba a opravy vodních nádrží, revitalizace a odbahnění vodních toků a rybníků, výstavba vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek.  

REALIZACE>

Stavby komunikací menšího rozsahu, zpevněných ploch a chodníků včetně rozvodů inženýrských sítí.

REALIZACE>