Realizované stavby

tak, jak šly v čase

Rybník v okrajové části Rudíkova, který byl v zanedbaném stavu prošel kompletní opravou funkčních částí, odbahnění. Byla vystavěna nová kamenná hráz, upraveno okolí rybníka.

Příprava terénu a podloží, vybudování zpevněných ploch, dodání a osazení herních a workoutových prvků, laviček a odpadkových košů, úprava okolí

Výstavba zcela nové budovy se dvěma garážemi pro mechanizaci obce, skladem, denní místností pro zaměstnance a parkovištěm pro osobní automobily na střeše garáží.

Rekonstrukce a výstavba nového sociálního zařízení v budově sokolovny započala odkrytím "tajné místnosti". Bylo kompletně předěláno schodiště a dispozice, přibyla toaleta pro dámy v prvním patře a úklidová místnost v prostoru pod schodištěm.

Vybudování komunikací i chodníků, celkové úpravy terénu. Kompletní zasíťování nově vznikající lokality s plánovanou výstavbou 32 rodinných domů. Vybudování vodovodní i kanalizační sítě, venkovní elektrické rozvody,