Kontejnerová stání II. Třebíč

02.09.2022
Vybudování nových kontejnerových stání na tříděný odpad ve třech různých lokalitách v Třebíči - ul. Na Kocandě, ul. C. Boudy, ul. Šafaříkova.

Provedeny zemní práce, povrchové úpravy terénu, základy (zahutnění podloží, betonování), Vybudována komunikace ve formě zámkové dlažby, Konstrukce klempířské, tesařské a zámečnické byly použity při výrobě ohraničení kontejnerových stání.

  • Investor - město Třebíč
  • Realizace - od 5/2022 do 8/2022
  • Rozpočet - 793 tis. Kč