Návesní rybník Věžnička

25.09.2019
Revitalizace Návesního rybníka v obci Věžnička - odbahnění, úprava břehů, stavba výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu, rekonstrukce nátoku 
  • Investor - obec Věžnička
  • Realizace - od 4/2019 do 9/2019
  • Rozpočet - 3 420 tis. Kč