Rybník Hartvíkovice

08.09.2019
Oprava rybníka p.č. 815/1, k.ú. Hartvíkovice
  • Investor - obec Hartvíkovice
  • Realizace - od 4/2019 do 9/2019
  • Rozpočet - 1 564 tis. Kč