Chodník Okřešice

25.08.2019

Vybudování chodníku a opěrné zdi podél silnice III/35112 v Okřešicích

  • Investor: Obec Okřešice
  • Realizace od 6/2019 do 8/2019
  • Rozpočet: 1 305 tis. Kč