Opěrná zeď Horní Vilémovice

30.04.2024

Výstavba nové opěrné zdi v obci Horní Vilémovice - zemní práce, základy a zvláštní zakládání, svislé a kompletní konstrukce, staveništní přesun hmot


  • Investor - Obec Horní Vilémovice
  • Realizace - od 10/2023 do 4/2024
  • Rozpočet - 647 tis. Kč