Opravy chodníků v Horních Vilémovicích

23.05.2016
Opravy chodníků podél silnice III/36059 - I., II. a III. etapa
  • Investor - obec Horní Vilémovice
  • Realizace - od 4/2016 do 5/2016
  • Rozpočet - 191 tis. Kč