Návesní rybník Hostim

31.10.2021
Revitalizace Návesního rybníku - Odbahnění a úpravy zátopy, oprava hráze a břehů
  • Investor - obec Hostim
  • Realizace - od 6/2021 do 10/2021
  • Rozpočet - 3 420 tis. Kč

<- Přehled všech realizací                                                                              

 Všechny vodohospodářské stavby ->