Revitalizace Návesního rybníku Hostim

17.09.2021


  • Investor - obec Hostim
  • Realizace - od 6/2021 do 10/2021
  • Rozpočet - 3 420 tis. Kč