Rozvodná síť vodovodu Číchov

23.11.2018
Rozvodná síť vodovodu Číchov - II. až IV. etapa
  • Investor - obec Číchov
  • Realizace - od 5/2016 do 9/2018 - etapa II až IV
  • Rozpočet - 7 129 tis. Kč - etapa II až IV