Rybník Budínka Dobronín

15.11.2019

Obnova rybníka Budínka a revitalizace toku v k.ú. Dobronín

  •  Odbahnění rybníka
  • Stavba hráze, výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu
  • Litorální zóna
  • Kácení dřevin
  • Revitalizace toku
  • Výsadba nových dřevin

Investor: VHST s.r.o.

Realizace: od 1. 2. 2019 do 30. 11. 2019

Cena zakázky: 3 714 tis. Kč