Rybník Budínka Dobrodín

15.01.2020

Obnova rybníka Budínka a revitalizace toku v k.ú. Dobronín

  •  Odbahnění rybníka
  • Stavba hráze, výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu
  • Litorální zóna
  • Kácení dřevin
  • Revitalizace toku
  • Výsadba nových dřevin

Realizace od 1. 2. 2019 do 15. 1. 2020

Cena zakázky: 5 163 tis. Kč