Rybníky Kaliště

02.12.2022
Revitalizace dvou návesních rybníků - Horního a Dolního, v obci Kaliště (okres Jihlava)
  • Investor - Obec Kaliště
  • Realizace - od 4/2022 do 11/2022
  • Rozpočet -  1 862 tis. Kč