Inženýrské sítě Brno-Soběšice

02.01.2023

Výstavba inženýrských sítí a kominikací pro stavbu "Rodinné domy, Díly pod Ostrou, Brno - Soběšice".

 V rámci stavby byla na pozemcích v k. ú. Soběšice vybudována veřejná dopravní a technická infrastruktura - komunikace, kanalizační stoky kanalizace pro veřejnou potřebu, vodovodní řady vodovod pro veřejnou potřebu a veřejné osvětlení.

  • Investor: Openline s.r.o.
  • Realizace 06/2020 - 04/2022
  • Rozpočet: 29 795 tis. Kč