Vodní nádrž Loučky Petrovice

31.05.2022

Revitalizace vodní nádrže - odbahnění, vybudování nové hráze, požeráku a bezpečnostního přelivu. Přeložka kabelů. Výsadba zeleně.

  • Investor: obec Rudíkov
  • Realizace: 10/2021 až 05/2022
  • Rozpočet: 5 885 tis. Kč