Dětské hřiště Rudíkov

17.05.2021

Příprava terénu a podloží, vybudování zpevněných ploch, dodání a osazení herních a workoutových prvků, laviček a odpadkových košů, úprava okolí

  • Investor: obec Rudíkov
  • Realizace: 10/2021 až 04/2021
  • Rozpočet: 1 130 tis. Kč